فیلم آموزشی اقدامات اولیه بعد از خرابی تلویزیون

فیلم آموزشی اقدامات اولیه بعد از خرابی تلویزیون به شرح نکاتی می پردازد که در صورت خرابی تلویزیون باید به آن دقت کرد.    مدت فیلم 2دقیقه

دیدگاهتان را بنویسید