اقدامات اولیه بعد از خرابی تلویزیون

راهنمای خرابی تلویزیون ال جی

فیلم آموزشی اقدامات اولیه بعد از خرابی تلویزیون به شرح نکاتی می پردازد که در صورت خرابی تلویزیون باید به آن دقت کرد.    مدت فیلم 2دقیقه

نمایندگی ال جی شهریار

نمایندگی ال جی شهریار

تعمیر تلویزیون ال جی در منزل توسط نمایندگی تلویزیون ال جی شهریار

انتخاب نمایندگی

ثبت آنلاین درخواست ارسال کارشناس

مدل تلویزیون